Kaksikmaja aadressil Tamme 10/Tamme 10A kuulub XX saj. kultuurimälestiste hulka ning on kantud Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse. Dateeringu periood - nõukogude.

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=architecture&action=view&id=507


Maja valmimisaastaks on 1969 ja maja autoriks on arhitekt Ilmar Laasi (29.07.1907–15.08.1999).
Sama autor on muuhulgas loonud praeguse kino Imax (endine kino Kosmos) hoone Tallinnas ja Endla Teatri hoone Pärnu linnas.

Enamus Tamme 10/Tamme 10A välisfassaadist, ustest jms on siiani säilinud esialgsel kujul. Majad aadressil Tamme 10/Tamme 10A ehititati kaksikmajadena kahele perele. Maja ehitamiseks kasutati väga kvaliteetseid materjale ning majas elasid lugupeetud ja tuntud inimesed. Siiani on majal 2 aadressi s.t  sisuliselt on tegemist kahe majaga  ning ka majade juurde kuuluvatel maatükkidesl on eraldi registrinumbrid.

Praguseks on majutamiseks kohandatud majade teised korrused ühendatud üheks tervikuks.